autor
Daniel Stasiak

muzyka
Oskar Łuczko
zespół Altered:Carbon

głosów użyczyli
Nenn
Maciej Kalinowski

udźwiękowienie
freesound.org

konsultacje
mgr Inga Marciszuk-Mazur
mgr Katarzyna Gwardiak-Kocur